ACADEMIC LEAGUE OF GAMES

pierwsza w Polsce międzyuczelniana liga e-sportowa